Video

Quảng cáo

Trang Chủ » Dự án » Điện lực Campuchia

Ngành nghề:  Tủ điện, vật tư ngành điện.

Địa chỉ:          đường 19, Wat Phnom, Quận Daun Penh,  Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Điện thoại:    0855 16288 563

Email:             pang.sokha@yahoo.com

Hình ảnh:

Các bài khác