Video

Quảng cáo

Trang Chủ » Dự án » Công ty TNHH K-Tech

Ngành nghề:  Tủ điện, bản điện, tủ điều khiển.

Địa chỉ:          số 569 đường 1019, Sangkat Phnompenh Thmei, Khan Sen Sok,  Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại:       0855 23 881 685

Fax:                0855 23 881 685

Di động:         0855 12952 112

Email:             sarathya@yahoo.com

Hình ảnh: 

  

 

Các bài khác