Video

Quảng cáo

Trang Chủ » Dự án » DỰ ÁN - CÔNG TRÌNH NGOÀI NƯỚC

Công ty TNHH K-Tech

Công ty TNHH K-Tech

Ngành nghề: Tủ điện, bản điện, tủ điều khiển. Địa chỉ: số 569 đường 1019, Sangkat Phnompenh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia Điện thoại: 0855 23 881 685 Fax: 0855 23 881 685 Di động: 0855 12952 112 Email: sarathya@yahoo.com
Công ty Thiết kế Quảng cáo Sok San

Công ty Thiết kế Quảng cáo Sok San

Ngành nghề: Vật phẩm quảng cáo. Địa chỉ: số 405 đường 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Ruseey Keo, Phnom Penh, Cambodia Điện thoại: 0855 12921 950 Email: soksan.advertising@gmail.com Website: soksanadvertising.com
Công ty Heng Heng

Công ty Heng Heng

Ngành nghề: Lò xo, ống nhún Địa chỉ: số 327-329, đường Monivong, Sangkat Orussei 4, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia Điện thoại: 0855 17777 918 Email: pisethratanak@gmail.com
Điện lực Campuchia

Điện lực Campuchia

Ngành nghề: Tủ điện, vật tư ngành điện. Địa chỉ: đường 19, Wat Phnom, Quận Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Điện thoại: 0855 16288 563 Email: pang.sokha@yahoo.com